ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ข้อมูล:
ปี: 2559
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท ซี ที ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของงาน: ปฏิทินตั้งโต๊ะ