แผ่นพับ

ข้อมูล:
ปี: 2558
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: แผ่นพับ