รายงานประจำปี

ข้อมูล:
ปี: 2558
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: รายงานประจำปี