ศูนย์เรียนรู้ โซล่าฟาร์ม

ข้อมูล:
ปี: 2554
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
ประเภทของงาน: Exhibition