รายงานประจำปี

ข้อมูล:
ปี: 2557
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: รายงานประจำปี