โลโก้

ข้อมูล:
ปี: 2557
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประเภทของงาน: โลโก้