บูธนิทรรศการ

ข้อมูล:
ปี: 2557
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท ไอ เอส อินดัสทรีย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทของงาน: บูธนิทรรศการ