รายงานประจำปี

ข้อมูล:
ปี: 2557
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: รายงานประจำปี