สิ่งพิมพ์และโฆษณา : โครงการ มิราเคิล หัวหิน

ข้อมูล:
ปี: 2557
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท โฮม ซิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์
ประเภทของงาน: สิ่งพิมพ์และโฆษณา