ซอง - ฉลากสินค้า

ข้อมูล:
ปี: 2556
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: จาเป่า
ประเภทของงาน: ซองบรรจุภัณท์