ฉลากสินค้า

ข้อมูล:
ปี: 2556
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด
ประเภทของงาน: ซองบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติม:

LABEL : AMPROLIUM 20% ขนาด 500 กรัม