รายงานประจำปี

ข้อมูล:
ปี: 2556
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 
ประเภทของงาน: รายงานประจำปี