วันหยุดประจำปี 2560
เดือน เทศกาล วัน วันที่
มกราคม วันปีใหม่ วันจันทร์ - วันอังคาร 2-3
กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา จันทร์ 13
มีนาคม - - -
เมษายน วันจักรี วันศุกร์ 6
วันสงกรานต์ วันพฤหัสฯ - วันศุกร์ 13-14
พฤษภาคม วันแรงงาน จันทร์ 1
วันฉัตรมงคล วันศุกร์ 5
วันวิสาขบูชา วันพุธ 10
มิถุนายน - - -
กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันจันทร์ 10
สิงหาคม ชดเชยวันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ 14
กันยายน - - -
ตุลาคม วันปิยมหาราช วันจันทร์ 23
พฤศจิกายน - - -
ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ วันอังคาร 5
ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ 11