วันหยุดประจำปี 2560
เดือน เทศกาล วัน วันที่
มกราคม วันปีใหม่ วันอังคาร - วันพุธ 1-2
กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา วันอังคาร 19
มีนาคม - - -
เมษายน ชดเชยวันจักรี วันจันทร์ 8
วันสงกรานต์ วันจันทร์ - วันอังคาร 15-16
พฤษภาคม วันแรงงาน วันพุธ 1
ชดเชยวันวิสาขบูชา วันจันทร์ 20
มิถุนายน - - -
กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา วันอังคาร 16
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วันจันทร์ 29
สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันจันทร์ 12
กันยายน - - -
ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ 14
วันปิยมหาราช วันพุธ 23
พฤศจิกายน - - -
ธันวาคม วันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสฯ 5
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันอังคาร 10
วันสิ้นปี วันอังคาร 31