Web Designer / Creative Web Designer

1 Position

Job Description :

 • ออกแบบและตัดเว็บ / ทำงานร่วมกันเป็นทีม


คุณสมบัติ :

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในด้าน Web design และ Graphic design เป็นอย่างดี
 • ตัดเว็บและจัดหน้าด้วย HTML/CSS (ไม่จำเป็นต้องเก่ง เพียงแค่ให้ทำงานได้ เรายินดีสอนเพิ่มเติมให้)
 • เชี่ยวชาญในการใช้งาน Photoshop, Illustrator
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการออกแบบ
 • มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี ประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความเชี่ยวชาญทาง HTML5/CSS3 ด้วยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ตรง และผลงานประกอบการสัมภาษณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ