Web Programmer

1 Position

Job Description :

 • เขียนโปรแกรมทำงานบนเว็บไซต์ / ทำงานร่วมกันเป็นทีม

คุณสมบัติ :

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง 2 ปีขึ้นไป และผลงานประกอบการสัมภาษณ์
 • มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา PHP+MySQL, XHTML, JavaScript (jQuery), CSS
 • สามารถเขียนโปรแกรมแบบ OOP ได้
 • มีหลักการและแนวคิดในการเขียนโปรแกรม
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี ประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความสามารถและประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมบน iOS ipad iphone และ Andriod จะพิจารณาเป็นพิเศษ