HTML/CSS Editor (ตัดเว็บ)

1 Position

Job Description :

  • ตัดเว็บได้อย่างคล่องแคล่ว / ทำงานร่วมกันเป็นทีม


คุณสมบัติ :

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป (รับพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์ ที่รักงานสายนี้ พร้อมที่จะลุยงาน พร้อมที่จะเรียนรู้)
  • เชี่ยวชาญในด้าน HTML,HTML5 / CSS 2, CSS 3
  • เชี่ยวชาญในการใช้งาน Photoshop, Illustrator
  • มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
  • สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี ประสานงานได้เป็นอย่างดี
  • ถ้ามีประสบการณ์ตรง และผลงานประกอบการสัมภาษณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Bootstrap และ jQuery จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีความเชี่ยวชาญในการทำเว็บแบบ Responsive