Computer Graphic / Graphic Designer

1 Position

Job Description :

  • ออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์คสิ่งพิมพ์ โฆษณา / ทำงานร่วมกันเป็นทีม

คุณสมบัติ:

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตรง 2 ปีขึ้นไป
  • ออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์คสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ
  • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  • มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
  • สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี ประสานงานได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Computer Graphic, Art Director จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ