Web Developer (SEO & Social network)

1 Position

Job Description :

 • พัฒนาเว็บไซต์และ Social network / ทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • จัดทำและพัฒนา SEO, Google adwords, Web advertising

คุณสมบัติ :

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถจัดทำและพัฒนา Social network เช่น Facebook, YouTube, twitter
 • สามารถจัดทำเว็บไซต์ ดูแล แก้ไข และพัฒนาเว็บไซต์ได้ร่วมกับทีมงานได้
 • สามารถทำโฆษณาผ่าน Google และ Google Adwords โดยใช้หลัก SEO
 • สามารถทำ SEO ให้เว็บติดอันดับ 1-10 ของ Google ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี ประสานงานได้เป็นอย่างดี