ABOUT & SERVICES

About Us

บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานออกแบบ อันเป็นงานที่รักและสามารถทำได้เป็นอย่างดี ประกอบกับต้องการสร้างองค์กรที่มั่นคง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความคล่องตัวในการทำงงานสูง มีการจัดการองค์กรและวางแผนงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานสร้างสรรค์

Graphic Design | Publication | Print Advertising | Mass Advertising

 • Leaflet | Handbill | Brochure | Catalog
 • Direct Mail
 • Annual Report
 • Book | Menu
 • Company Profile | Folder
 • Packaging | Label
 • Print Ad
 • Billboard
 • Point of Purchase
 • Banner | Poster | Hanging Display | Bunting | Shelf Talker | J-Flag
 • Postcard
 • Calendar
 • Photograph

Website Design | Website Promote | Website Hosting

 • ออกแบบเว็บไซต์และจัดทำเว็บไซต์ (Website Design)
 • จัดการ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ (Website Maintenance and Website Development)
 • Banner Ad Design
 • โปรโมทเว็บไซต์ (SEO) และบริการ Google Adwords (SEM)
 • ออกแบบและจัดทำ Flash Animation
 • จัดทำโปรแกรมต่างๆ บนเว็บไซต์ | เว็บโปรแกรม | เว็บแอพพลิเคชั่น
  (Web Programming | Web Application)
 • รับจด ย้าย ต่ออายุโดเมน และบริการโฮสติ้ง (Domain and Hosting)

Multimedia Design

 • E-Book Design
 • Newsletters Design
 • PowerPoint Presentation
 • Digital Portfolio
 • Interactive Flash
 • Flash Games
 • CD or DVD Duplication

Corporate Identity | Branding

 • Logo Design
 • Business Stationery
 • Slogan and Tag lines

Copywriting Services

 • Company Slogans
 • Advertising Tag lines
 • Business Tag lines Archive
 • Scripts

Exhibition & Inkjet Printing

ให้บริการงานพิมพ์อิงค์เจ็ท  หน้ากว้างสำหรับงานภายในอาคาร  (Indoor)  และภายนอกอาคาร (Outdoor) ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ทีมงานที่มีความชำนาญและความหลากหลายของวัสดุ
ในการพิมพ์ เหมาะสำหรับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานตกแต่ง และอุปกรณ์อาทิเช่น
Backdrop, Rollup Banner, X-Stand เป็นต้น

Organization

ผู้บริหารและบุคลากรของ บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ ด้านการออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณา เรามีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบการทำงาน และเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมมือกับทีมงานภายนอกเพื่อทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Company Policy

บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด สร้างสรรค์งานออกแบบบนพื้นฐานของการตลาดและการออกแบบ คำนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ และความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดร่วมกัน

Company Goals

บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันอย่างสูง ในหลายภาคส่วนธุรกิจของบริษัทต่างๆ มีการปรับตัวเพื่อรองรับผลของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านการบริหารงาน การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ด้วย บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบและผลิตงานด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา และทำงานร่วมกับท่าน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของท่าน ทางบริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้